ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Сухомлинська О. В. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Коляда Н. М. – доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університету імені Павла Тичини.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Березівська Л. Д. – доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки НАПН України;

Завгородня Т. К. – доктор педагогічних наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Золотухіна С. Т. – доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди;

Федяєва В. Л. – доктор педагогічних наук, професор, Херсонський державний університет;

Дічек Н. П. – доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки НАПН України;

Кочубей Т. Д. – доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Коберник О. М. – доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Богуславський М. В. – доктор педагогічних наук, професор, Інститут теорії й історії педагогіки РАО;

Syao Su – доктор педагогічних наук, професор, Беїнський звичайний університет;

Рундак В. Г. – доктор педагогічних наук, професор, Оренбурзький державний педагогічний університет.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Левченко Н. В. – кандидат педагогічних наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.