Для того, щоб опублікувати статтю в часописі, є два варіанти подачі матеріалу:
Перший варіант: Надіслати на електронну адресу редакційного відділу: red.viddil@gmail.com.
Другий варіант: Зареєструватися на сайті журналу (режим доступу: http://ipa.udpu.org.ua/) та виконати всі етапи подачі матеріалу для представлення в науковому часописі. Цей варіант дає можливість автору віддалено відстежити усі етапи обробки матеріалу (від подачі – до публікації).